BREAKING !! : ธนาคารกลางของจีนกล่าวว่า Ant Group จะสามารถกลับมาดำเนินการเสนอขาย IPO ต่อได้เมื่อแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว !!

error: Original Content By World Maker