DIGITAL CURRENCY : โบรกเกอร์ชั้นนำของ Bitcoin ได้ออกมาเปิดเผยถึงมุมมองที่ราคาในระยะยาวจะเพิ่มขึ้นอีกจนสูงกว่า 50,000 ดอลลาร์ในระยะยาว แต่ยังคงมีความเสี่ยงนอกเหนือจากนั้นอีก

error: Original Content By World Maker