TECHNOLOGY : นิตยสาร The Economist กล่าวว่ายุคของการผลิตชิปขั้นสูงในจีนอาจเริ่มต้นขึ้น หากบริษัทของสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากพื้นที่นี้ไปเรื่อย ๆ

error: Original Content By World Maker