TECHNOLOGY : นิตยสาร The Economist กล่าวว่ายุคของการผลิตชิปขั้นสูงในจีนอาจเริ่มต้นขึ้น หากบริษัทของสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากพื้นที่นี้ไปเรื่อย ๆ

MicroChip ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1958 และตลาดสำคัญแห่งแรกสำหรับพวกมันคือ “ขีปนาวุธนิวเคลียร์” และปัจจุบัน […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker