TECHNOLOGY : ใกล้จะถึงเวลาของอินเดียแล้วหรือยัง ?? ล่าสุด Mahindra & Mahindra Ltd. หนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของประเทศอินเดีย รถยนต์ไฟฟ้าในอินเดียจะแซงหน้ารถยนต์เชื้อเพลิงภายในปี 2030 และในอีก 3-5 ปีจะเริ่มมีรถยนต์ไฟฟ้าใช้กันโดยทั่วไป ขณะที่จะรถยนต์เชื้อเพลิงจะลดลงเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงสกูตเตอร์และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

error: Original Content By World Maker