ECONOMY : การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกกำลังเกิดความล่าช้าในบางส่วน เนื่องจากการเปิดตัววัคซีนอย่างช้า ๆ

เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับการเริ่มต้นที่รุนแรงในปี 2021 กว่าที่คาดไว้ เนื่องจากการติดเชื้อ COVID-19 ที […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker