ECONOMY : การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกกำลังเกิดความล่าช้าในบางส่วน เนื่องจากการเปิดตัววัคซีนอย่างช้า ๆ

error: Original Content By World Maker