THE WORLD IN 2021 : รัฐบาลทั่วโลกจะต้องตัดสินใจภายในปีนี้ ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนั้นต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ ?

ในช่วงชีวิตของคนปัจจุบันนั้น ไม่เคยมีความทรงจำครั้งใดที่จะมีความไม่แน่นอนต่อการเติบโตทั่วโลกมากเป็นป […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker