THE WORLD IN 2021 : นิตยสาร The Economist รายงานว่าการผิดชำระหนี้ขององค์กรที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ อาจเป็นไปในระดับที่น้อยกว่าคาดการณ์เอาไว้ เนื่องจานโยบายทางการคลังและสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้จะช่วยได้

ผลลัพธ์อย่างหนึ่งที่ตามมาหลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 คือการสิ้นสุดของตลาดตราสารหนี้ที่ซบเซาและจะ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker