POLITICS : จีนประกาศใช้กฎหมายที่อนุญาตให้อิสระแก่หน่วยรักษาการชายฝั่งในการตัดสินใจยิง-ยึด-ตรวจสอบเรือของต่างชาติในเขตน่านน้ำรอบ ๆ ประเทศที่เป็นข้อพิพาทได้ นี่จะใช่สัญญาณของความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ?

ล่าสุดมีข่าวออกมาว่าประเทศจีนได้ผ่านกฎหมายที่เป็นที่ถกเถียงกันในอดีต สำหรับการให้อิสระแก่เจ้าหน้าที่ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker