ECONOMY : ผู้นำของสหภาพยุโรปกำลังส่งสัญญาณถึงภาวะถดถอยครั้งใหม่ แต่ก็ยืนยันว่าการกระตุ้นของ ECB จะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่จำเป็น ท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของไตรมาสแรก

error: Original Content By World Maker