COVID-19 : ประเทศไทยประกาศอนุมัติวัคซีน AstraZeneca สำหรับการใช้ในกรณีฉุกเฉิน ท่ามกลางการระบาดระลอกที่ 2 ของ COVID-19

ประเทศไทยประกาศอนุมัติวัคซีน COVID-19 ของ  AstraZeneca Plc เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินและปูทางให้ประเทศมีก […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker