COVID-19 : ประเทศไทยประกาศอนุมัติวัคซีน AstraZeneca สำหรับการใช้ในกรณีฉุกเฉิน ท่ามกลางการระบาดระลอกที่ 2 ของ COVID-19

error: Original Content By World Maker