ECONOMY : อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐฯ อาจไม่สามารถฟื้นตัวขึ้นไปได้มากกว่านี้นัก เนื่องจากมีกำแพงเงินสดทั่วโลกรอเข้าซื้ออยู่

ตลาดหมีของพันธบัตรสหรัฐฯ ดูเหมือนจะสังเกตเห็นได้ดีขึ้น เมื่อมีกำแพงเงินสดทั่วโลกพร้อมที่จะเข้ามาซื้อ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker