ECONOMY : ล่าสุด Volkswagen AG สูญเสียการผลิตรถยนต์หลายหมื่นคันในประเทศจีนเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนชิปที่เกิดขึ้นทั่วโลก ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์กล่าวว่าผู้ผลิตชิปให้ความสนใจกับอุตสาหกรรมอื่นให้ทำกำไรได้มากกว่า

error: Original Content By World Maker