ECONOMY : กองทุนของ Bill Gates เพิ่มการระดมทุนอีก 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาด !! เพื่อหวังผลกำไรในอีก 20 ปีข้างหน้า !!

นี่เป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าการเติบโตของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดนั้นกำลังจะยิ่งใหญ่ขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคต […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker