ENERGY : IEA ปรับลดการคาดการณ์ Demand น้ำมันโลกในระยะสั้นเนื่องจากการ Lockdown ครั้งใหม่ทำให้ความกังวลของตลาดเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าสงครามน้ำมันที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว เป็นการร่วมมือกันเพื่อโค่นสหรัฐฯ ไม่ใช่การทะเลาะกันของซาอุฯ และรัสเซียอย่างที่สื่อกระแสหลักทั่วโลกนำเสนอ

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (The International Energy Agency) ได้ปรับลดการคาดการณ์ Demand น้ำมันทั่ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker