THE WORLD IN 2021 : จีนเตรียมเปิดตัว e-currency อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของโลกภายในปีนี้ ขณะที่ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกจะตามมาหลังจากนี้

error: Original Content By World Maker