ECONOMY : การเติบโตของเศรษฐกิจจีนได้เอาชนะการคาดการณ์ทั้งหมดของนักวิเคราะห์ในตลาดที่ 2.3% และเป็นประเทศหลักเพียงประเทศเดียวที่หลีกเลี่ยงการหดตัวของ GDP ในปี 2020

เศรษฐกิจของจีนเพิ่มขึ้นสูงกว่าอัตราการเติบโตก่อนการระบาดใหญ่ในไตรมาสที่ 4 โดยผลักดันให้ GDP ขยายตัวแ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker