ECONOMY : ตลาดกระทิงที่ยังมี ‘อายุน้อยมาก’ ยังคงเป็นที่เชื่อมั่นของนักลงทุน ในขณะที่หุ้นจีนและเอเชียกำลังมีการซื้อขายอย่างแข็งแกร่งเช่นกัน แต่ก็มีคำเตือนเกี่ยวกับฟองสบู่มากขึ้นเรื่อย ๆ

นักลงทุนได้รับรู้เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่ขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ และปัจจัยที่ต้องดำเนินไปอย่างถูกต้ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker