POLITICS INSIGHT : เจาะลึกสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐฯ หลังจากเกาหลีเหนือเปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ พร้อมส่งคำเตือนถึง Biden ว่าจะไม่ยอมละเลิกจากการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เด็ดขาด และวิธีเดียวที่จะประนีประนอมกันได้คือเลิกคว่ำบาตร !!

error: Original Content By World Maker