CHINA INSIGHT : บทวิเคราะห์เชิงลึก หลังจากในวันนี้ธนาคารกลางจีนประกาศว่า Ant กำลังดำเนินการตามตารางเวลาสำหรับการยกเครื่องครั้งใหม่ พร้อมเผยความมั่นใจว่าธุรกิจจะยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ !! เรื่องนี้อาจบ่งบอกถึงอะไร?

ล่าสุดธนาคารกลางของจีนกล่าวว่า Ant Group Co. กำลังดำเนินการตามหมายกำหนดการเพื่อยกเครื่องธุรกิจ ในขณะ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker