POLITICS : สหรัฐฯ สั่งแบนการนำเข้าฝ้ายและมะเขือเทศทั้งหมดจาก Xinjiang ซึ่งแสดงถึงเส้นทางการแย่งชิงขั้วอำนาจที่ชัดเจนขึ้น ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อยุโรปในแง่ของความกังวลเรื่องการแยกตัวออกจากกัน

error: Original Content By World Maker