COVID-19 : ตัวเลขผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ในสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นถึง 80,000 คนในเดือนนี้

error: Original Content By World Maker