POLITICS : การยืนยันการเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังของ Janet Yellen ภายใตการบริหารของ Biden มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคมนี้ ซึ่งอาจส่งผลดีต่อราคาทองคำในระยะยาว

error: Original Content By World Maker