ECONOMY : ญี่ปุ่นเตรียมขยายสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปนอกโตเกียว ซึ่งเป็นเขตที่กินสัดส่วน GDP ถึง 55% ของประเทศ !! ขณะที่รัฐบาลเรียกร้องให้ประชาชนลดความเคลื่อนไหวในช่วงเวลากลางวันลง

คณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้ออกคำขอร้องให้ประชาชนจำกัดการเคลื่อนไหวของพวกเขาในช่วงกลางวันมากขึ้น โดยมีกำ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker