เกี่ยวกับเรา

World Maker คือ Startup ทางด้านสื่อดิจิทัลและธุรกิจกึ่งการกุศล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2020 ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่และแท้จริงที่จะส่งมอบข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์ทางเทคนิค คำแนะนำทางเศรษฐกิจ การเงิน เทคโนโลยี การเมือง และการดำเนินวิถีชีวิตทั่วโลกให้กับคุณ

เราใส่ใจและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับรายละเอียดและคุณภาพของเนื้อหาที่เผยแพร่ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง จำเป็น และครอบคลุม ต่อการลงทุนและเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวัน

ยิ่งไปกว่านั้น การนำเสนอเนื้อหาของเราเป็นการส่งมอบข้อมูลเชิงลึก ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการลงทุน ปัจจัยทางเทคนิคในการลงทุน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ส่งผลการทบต่อชีวิตประจำวันของคุณ

เป้าหมายของ World Maker คือ การเป็นสื่อทางดิจิทัลและองค์กรกึ่งการกุศลชั้นนำของประเทศไทย ในอนาคต เรามีแผนสำหรับการขยายตัวสู่ธุรกิจทางด้านการจัดการข้อมูล การลงทุน และการให้คำปรึกษาทางการเงิน และการช่วยเหลือสังคมในทุกระดับ

สังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ข่าวหุ้น บทวิเคราะห์หุ้น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วโลก
สังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ข่าวหุ้น บทวิเคราะห์หุ้น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วโลก

นำเสนอข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การเมืองระหว่างประเทศ และทำการกุศลแก่สังคม เราลงทุนในการพัฒนาความเป็นผู้นำทางความคิด เพื่อเพิ่มชื่อเสียงและคุณภาพของเรา โดยมีวิสัยทัศน์ในการขยายแบรนด์ผ่านการสนับสนุนนวัตกรรมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความคิด เทคโนโลยี จิตสำนึกต่อสังคม หรือผลิตภัณฑ์

สังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ข่าวหุ้น บทวิเคราะห์หุ้น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วโลก

เราร่วมพัฒนาสังคมยุคใหม่ด้วยข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่ละเอียด รวมถึงแนวทางแก้ไข และมุมมองต่ออนาคตที่ชัดเจน ให้ความสำคัญกับลูกค้าและสังคม รวมถึงมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นอิสระ (ไม่ถูกปรุงแต่งเพื่อผลประโยชน์) เพื่อให้ข้อมูลที่ลูกค้าของเราได้รับเป็นข้อเท็จจริงที่มีความเที่ยงตรงมากที่สุด

สังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ข่าวหุ้น บทวิเคราะห์หุ้น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วโลก

เราให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเท่าเทียมกัน โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม/ครอบคลุมสำหรับพนักงานของเราทุกคน โดยไม่คำนึงถึง ชาติพันธุ์ ชาติกำเนิด เพศ เชื้อชาติ สีผิว ความเชื่อทางศาสนา ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ

error: Original Content By World Maker